Solucions al mal d’esquena. Punt de vista d’un neurocirurgià

El mal d’esquena afecta a un 80% de la població en algun moment de la vida. L’origen d’aquest problema està en l’evolució. Al llarg de milers d’anys l’home va anar adquirint una posició erecta i va passar a caminar amb dues cames. L’estil de vida dels nostres avantpassats era molt diferent, el principal objectiu era sobreviure per la qual cosa l’home tenia un cos molt musculat. Amb el temps, l’home va passar a tenir una vida més sedentària provocant l’aparició del mal d’esquena.

La solució per aquest problema tots la sabem. L’activitat física és el primer pas per prevenir la lumbalgia. El reforç de la musculatura abdominal i lumbar denominada com faixa lumbar fisiològica és fonamental. La natació és un bon esport, encara que sota la meva opinió no és suficient, s’ha de complementar d’exercicis més específics per tenir una bona faixa lumbar fisiològica.

Portar una vida activa, sense sobrepes, no fumar i evitar males postures són els següents pasos per mantenir la maquinària en bon estat. La prevenció és el més important, i encara que operar esquenes faci part del meu treball, la cirurgia hauria de ser sempre la última opció pel mal d’esquena.

Dr. Fernando Muñoz Hernández
Neurocirurgià