Radiofreqüencia de cornets nasals

Una de les causes habituals d’insuficiència respiratòria nasal és l’augment dels cornets nasals inferiors. Els cornets nasals són unes estructures òssies recobertes per mucosa ubicades a les parets laterals de les fosses nasals. Hi ha diverses patologies, com la rinitis al·lèrgica o l’hiperreactivitat nasal, que poden provocar l’engruiximent de la mucosa dels cornets.

La radiofreqüència de cornets ha suposat una revolució en el tractament d’aquesta patologia els darrers anys. Consisteix en aplicar ones de radiofreqüència de manera controlada mitjançant un elèctrode sobre tota la longitud del cornet nasal inferior. Això provoca una reducció del teixit, millorant la permeabilitat nasal des dels primers dies, essent màxima a les 3 setmanes.

La radiofreqüència de cornets és el principal tractament quirúrgic d’aquesta patologia degut a la seva simplicitat, els bons resultats i mínimes complicacions. A més, es realitza sense ingrés hospitalari, no és dolorosa i no requereix tamponament nasal. Per aquests motius, és una tècnica amb un elevat grau de satisfacció entre els pacients.

Dr. G. Pedemonte, Dr. JM Costa, Dr. C. Orús
Servei ORL, Policlínic Sant Cugat.