Més enllà del coaching: psicologia

Cap els anys 80 va sorgir el coaching, com una forma innovadora de realitzar l’entrenament esportiu, d’aquí el nom, “entrenament” en anglès. Es basava en ajudar a l’esportista a superar els seus propis pensaments limitants. En la dècada dels 90, es va començar aplicar al món de l’empresa i l’organització. A partir d’aquí, s’ha popularitzat passant a ser aplicada en el pla personal, desvirtuant el seu sentit original, fins al punt de convertir-se en un succedani snob de la psicoteràpia. Encara, molta gent associa erròniament psicologia a trastorn mental i per contra, coaching a creixement personal.

Què ofereix la psicoteràpia enfront al coaching:
Per suposat, existeixen punts en comú entre aquestes disciplines, degut a que la font principal de la que es nodreix el coaching és la psicologia. A part d’aspectes formals com la duració de la formació o el nivell acadèmic, molt més exigent en la psicologia, aquesta ofereix un enfocament, al meu entendre, bàsic per oferir garanties d’eficàcia als usuaris.

Víctor Vela Carod – CM POLICLINIC SANT CUGAT
Psicòleg (N. Col. 19764)