La sexualitat a la menopausa

La sexualitat de la dona és un tema d’interès que ha anat adquirint importància en els últims anys però,és potser a la menopausa,on hi ha més desconeixement o conceptes erronis. Sí és veritat que els canvis associats a la menopausa (físics,anímics i fins i tot socials) poden afectar la qualitat sexual de la dona,però en la mesura que la dona sàpiga adaptar-se a aquests canvis,podrà gaudir d’una sexualitat en total plenitut.Com a canvis negatius associats a la menopausa,serien una possible disminució de la libido, aparició de sequedat vaginal i dificultats per aconseguir l’orgasme. Tots aquests canvis,que son progressius i no afecten per igual a totes les dones,tenen solucions que dependran de l’actitud,de la complicitat de la parella i de la qualitat de vida sexual prèvia a la menopausa. La sexualitat depèn de molts factors i no s’hauria de culpar a la menopausa davant un possible deteriorament de la vida sexual. Cada etapa de la vida (adolescència, joventut, gestació, maternitat, menopausa) tenen una sexualitat pròpia que la dona ha de trobar per gaudir d’ella.

Dra Moliní